+48 782 387 617

OFERTA Z ZAKRESU ELEKTROENERGETYKI

PROJEKTOWANIE I NADZÓR

Świadczymy usługi projektowania, nadzoru inwestorskiego oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Szczególne doświadczenie posiadamy w pracach dotyczących napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV, 220 kV oraz 400 kV.

odzież-robocza

POMIARY ODBIOROWE I OKRESOWE INSTALACJI ORAZ SIECI ELEKTRYCZNYCH

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów wykonujemy pomiary instalacji i sieci elektrycznych, między innymi:

odzież-robocza

AUDYT ELEKTROENERGETYCZNY

Wykonujemy audyty mające na celu optymalizację kosztów związanych z energią elektryczną, w tym:

Nasz zespół to młodzi i ambitni inżynierowie. Posiadamy uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Dysponujemy również uprawnieniami SEP eksploatacji i dozoru bez ograniczeń napięcia. Wyróżnia nas kreatywność i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.

odzież-robocza